Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Advent 1. hete - csütörtök

 
Várakozás Istenre hagyatkozó reménnyel

„Mi azonban – az ő ígérete szerint – új eget és új földet várunk, ahol igazság lakik.” (2Pét 3,13)

A várakozás, ahogy Szent Lukács evangéliumának első lapjain látjuk, ígéreten alapuló
várakozás. Mindazok, akik vártak valamire, ígéretet kaptak, amely erőt adott nekik a
várakozásra. Mindegyikük kapott valamit, amit magukba zártak, valami magot, ami
növekedni kezdett bennük.
Ez fontos számunkra is, mert mi is csak úgy várakozhatunk, ha az, amire várunk, már
elkezdődött bennünk. A várakozás sose a semmiből valamire, hanem valamiből valami
többre vezet. Zakariás, Erzsébet, Mária, Simeon, Anna mind valamilyen ígérettel élt. Az
ígéretek táplálták és megerősítették őket. Várakozásuk során az ígéretek folyamatosan
kibontakoztak, és beteljesültek bennük és általuk. Az ígéret pillanatában figyelmesek voltak,
azért hallhatták meg az angyal szavát: „Ne féljetek. Valami történni fog veletek. Ügyeljetek
rá.” Valami különleges remény töltötte el őket. Olyan remény, mely bizonyosra vette
beteljesülését, nem az emberi kívánságok, hanem Isten ígéretei szerint. A remény mindig
Istenre hagyatkozik.

Henri J. M. Nouwen