Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Advent 2. hete - szerda


 Igent mondani Istennek

„Mária erre így szólt: »Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.«” (Lk 1,38)

Az imaéletem elég nehézkes mostanában. Reggeli elmélkedésem alatt ezernyi gondolat
jár az eszemben, csak Istenre nem gondolok és az ő jelenlétére életemben. Nyugtalankodom,
borongok, kínlódom, de igazán nem imádkozom.
Meglepődöm, hogy az Üdvözlégy Mária az egyetlen imádság, ami valamelyes békét és
megnyugvást hoz számomra. Pusztán az által, hogy próbálok a Szűzanyával lenni és hallgatni
a szavára, béke tölt el. Nem gondolkodom a szavak értelmén, csak hallgatom őket, mintha
más mondaná helyettem.
Milyen nyitott, szabad, ráhagyatkozó a Szűzanya! Készségesen hallgatja a szavakat,
melyek értelmét nem fogja föl. Tudja, hogy az angyal szavai Istentől erednek. Keresi az
értelmüket, de nem vonja kétségbe valódiságukat. Érzi, hogy Gábor arkangyal üzenete
teljesen meg fogja változtatni életét, félelem tölti el, de elfogadja. Egész lényével mond rá
igent, és ezzel nem csak Jézus, hanem minden hívő édesanyjává válik.
Hallgatom ezeket a szavakat, melyek az Isten ránk irányuló szeretetére adott lehető
legjobb válasz. Isten a Szentlélek által akarja irányítani életünket, de mi vajon készek
vagyunk-e ezt elfogadni? Szűz Máriával és az angyallal lenni és hallgatni szavaikat – melyek
egyszersmindenkorra megváltoztatták az emberiség történelmét – békét és nyugalmat hoz
nekem.

Henri J. M. Nouwen