Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:00
18:30
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

ADVENT HARMADIK HETE: ODAADVA

Az odaadásban nyilvánvalóvá válik, hogy nem csupán önmagunkért lettünk kiválasztva, megáldva és megtörve, hanem, hogy életünk a másokért való létben találja meg jelentőségét. Az emberek azért adnak, hogy kapjanak. De a lelkünk mélyén létezik az adás tiszta vágya. Mindannyian Isten gyermekei az Ő képmásai vagyunk. Jézus Krisztus Istent Szentháromságnak, szeretetközösségnek mutatja be. A személyeket az ajándékozó és elfogadó szeretet teszi egyé. Ez minden emberi közösség modellje is. Embervoltunk az adásban virágzik ki legjobban. Bármit adunk, egy mosolyt, jó szót, életünk egy részét, életünk egészét. Naponta meg kell újítanunk magunkban azt a vágyat, hogy az evangélium, élő legyen bennünk.
„Adjatok és nektek is adnak… Túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe.” Az, hogy a családban egy asztal körül egy kenyérből eszünk, arra szólít fel, hogy békességben éljünk. Szeretett tanítványként legnagyobb beteljesülés, ha kenyér leszünk a világ számára.
Társadalmunk többet beszél ma a birtoklásról, mint az adásról. Mi mégis adjunk! Legyen ez barátság, kedvesség, türelem, öröm, megbocsájtás, szelídség, szeretet. Arra vagyunk hivatva, hogy magát az életünket adjuk egymásnak, s ezáltal a szeretet igazi közösségeivé váljunk.
Járja át adventünket ez a négy szó:

KIVÁLASZTVA MEGÁLDVA MEGTÖRVE ODAADVA

Advent terv Ferenc pápa gondolatai alapján

December 17. vasárnap
Maga az Isten jön, és megszabadít minket. Türelmes, figyelmes és megértő leszek egész nap családomhoz.
Anyagi segítséget adok a rászorulók javára.

December 18. hétfő
Íme, a szűz méhében fogan, és fiút szül.
Ma igyekszem jobban szeretni azt, akit nehéz.

December 19. kedd
Az evangéliumot hirdetni azt jelenti, hogy elsőként mi valósítjuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást, a békét, az egységet és szeretetet, amelyeket a Szentlélek ajándékoz nekünk.
Ma bíztatok, dicsérek.

December 20. szerda
Isten előtt a szív számít: mennyire vagyunk nyitottak az ő számára, bízunk-e benne úgy, mint a gyermekek. De ez elgondolkodtat arról is, hogy az egyházban és a hívő életben milyen különleges szerepe volt és van ma is a nőknek abban, hogy ajtót nyitunk az Úrnak, követjük őt, közvetítjük az ő arcát, mert a hit szemének mindig szüksége van a szeretet egyszerű és mély látására. Az apostoloknak és a tanítványoknak fáradságába került, hogy higgyenek. A nőknek nem.
Kérés nélkül ajánlok fel segítséget.

December 21. csütörtök
A mi hívő életünkben is fontos tudni és érezni, hogy Isten szeret minket, nem kell félnünk attól, hogy szeressük őt: a hit szájjal és szívvel, szóval és szeretettel tesz vallomást.
Apró meglepetéssel megkeresem azt, akinek senki sem ad ajándékot.

December 22. péntek
Mária hite új fényt kap: Jézusra, Isten Fiára összpontosul, aki tőle testesült meg, benne teljesednek be az egész üdvtörténet ígéretei.
Ma hálás leszek.

December 23. szombat
Mária hite Izrael hitének beteljesedése. Benne összpontosul annak a népnek az egész hitbeli zarándoklata, amely várta a megváltást. Ebben az értelemben Mária hite előkép az Egyház számára, mivel középpontjában Krisztus, Isten végtelen szeretetének megtestesülése áll. Jézusra figyelve segítek az ünnepi készületben.
Ő találkozni és befogadni akar az ünnepben – én pedig befogadni Őt.

December 24. vasárnap
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem fogta. Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk kegyelemből kegyelmet. Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.