Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
17:00
18:30
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Kisváci kápolna

Az Úr az én pásztorom?

Erre a kérdésre keressük a választ nagyböjt folyamán a „Mindennapok lelkigyakorlatában”. Összeállítottunk egy lelkigyakorlatos kiadványt, ami összefoglalja a nagyböjti negyven napra vonatkozó tanítást. Aki vállalja, hogy napi 15-20 percet (a 24 óra 1%-a) foglalkozik a napi üzenettel, kérjük, hogy vásárolja meg a lelkigyakorlatos könyvet templomunkban.
Egy mélyebb Istenkapcsolatra szeretne elvezetni ez a lelkigyakorlat. A napi evangélium olvasása lámpás lesz lábunk előtt, hogy vezessen bennünket. A 23.zsoltár egy-egy sora, arról való napi elmélkedés alkotja a lelkigyakorlat gerincét. Pál Feri atya heti gondolatai segítenek bennünket a meghitt Istenkapcsolat kialakításában.
Szeretnénk, hogy minél többen bekapcsolódjanak ebbe a lelkigyakorlatba. Nagyböjt vasárnapjain 10.00-11.00-ig a Fehérek templomában, 17.00-18.00-ig a Regőczi kápolnában lesznek tanítások, kiscsoportos beszélgetések a heti témáról.
Aki szívesen bekapcsolódna, kérjük szándékát jelezze a következő email címen: vacfelsovaros@gmail.com, vagy jelezze szándékát a sekrestyében

Az Úr az én pásztorom

 Volt egyszer egy Shakespeare-színész, aki nagy hírnévre tett szert egyszemélyes előadásaival, amelyek során klasszikus művekből olvasott, illetve mondott el részleteket. Előadását mindig a 23. zsoltár drámai elszavalásával zárta. Kivétel nélkül minden este, amikor a színész elkezdte szavalását – Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm –, a tömeg feszülten figyelt. A zsoltár végén pedig viharos tapssal, fennállva ünnepelték a színészt, aki hihetetlen képességgel keltette életre a sorokat.

Egyik este azonban, éppen amikor a színész a 23. zsoltár szokásos elmondására készült, egy fiatalember felállt a nézőtéren, és így szólt:
– Uram, megengedné, hogy ma este én mondjam el a 23. zsoltárt?
A színészt meghökkentette ez a szokatlan kérés, de megengedte neki, hogy előrejöjjön, kiálljon a színpad közepére, és elszavalja a zsoltárt. Gondolta, hogy egy gyakorlatlan embernek a képessége úgysem vetekedhet az ő tehetségével.
A fiatalember halk hangon kezdte szavalni a zsoltár szavait. Amikor a végére ért, nem volt taps. Nem állt fel a közönség a tetszését kinyilvánítani, mint más estéken tette. Csak sírást lehetett hallani. A nézőket annyira meghatotta az előadása, hogy minden szem megtelt könnyel.
A színész döbbenten fordult hozzá:
– Ezt én nem értem. Én már évek óta szavalom a 23. zsoltárt. Egy egész élet gyakorlata és tapasztalata áll mögöttem, de soha nem voltam képes úgy meghatni a közönséget, ahogy ön tette ma este. Mondja, mi a titka?
A fiatalember alázatosan így felelt:
– Nos, uram, ön ismeri a zsoltárt, én pedig ismerem a Pásztort!