Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:30
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Covid-19 aktuális hírek

Kedves Egyházközség, kedves Látogatók,

A
 Fehéreknél megszűnt az esti fél 7-es szentmise.

Nagyon szépen köszönjük Marton Zsolt és Varga Lajos püspök atyáknak, Paszternák Tamás, Balázs Pál, Torma Joel és Molnár Zsolt atyáknak, valamint Földváry István diakónusnak és Kenyeres Anikó hitoktatónak az elmúlt hetekben nyújtott segítségét.

Minden plébániai alkalmat felfüggesztettünk, mind Felső-, mind Alsóvároson.
Bizonytalan időre elmarad a nagygimnazisták ifjúsági hittana, a bérmálási felkészítő (mindkét csoport), a jegyesoktatás, a Bibliaóra (mindhárom csoport), az Igekör, a katekumencsoport és az énekkarok.
A bérmálási felkészítés és a jegyesoktatás online módon folytatódik.

A templomban megjelöltük az ülőhelyeket. Kérjük, hogy csak a megjelölt helyekre üljünk.
A szentmiséken lehetőleg kerüljük az éneklést.
Különösen figyeljünk a Regőczi-kápolnára, mert bár a kápolna fűthető, a biztonságos távolságot ott hét végén nehezebb garantálni.

Tisztelettel kérjük az időseket, a kisgyermekes édesanyákat, valamint azokat, akik idősekkel rendszeres kapcsolatban vannak, hogy ne jöjjenek a szentmisékre - ezt a fájdalmas lemondást használják fel arra, hogy az Úrra vágyakoznak, őt keresik szívük templomában nagyobb buzgósággal és reménnyel: "Az Úr nem von meg semmi jót azoktól, akik ártatlanul élnek - Seregek Ura, boldog az az ember, aki tebenned bízik!"

Kérjük, hogy aki csak teheti, otthonról kapcsolódjon be a szentmisébe, és ne jöjjön el a templomba. Ha pedig eljön, akkor nagyon ügyeljen a védőtávolság megtartására, főleg az áldoztatáskor, valamint amikor a templomból kimegyünk. Az Úr Krisztus soha nem mondta, hogy "Aki bennem hisz, nem lesz beteg" - hanem azt mondta: "Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig".

Maradjunk egyek az egymás iránti türelemben, szeretetben és az imában!