Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Hirdetések - Március 24 - 31

Ünnepeink:
Vasárnap: Urunk szenvedésének vasárnapja (Virágvasárnap)
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Nagyszombat

Vasárnap: Urunk feltámadásának főünnepe (Húsvét)Városunk 5 templomában összesen 571 kg tartós ÉLELMISZER gyűlt össze, melyből a karitászcsoport tagjai 60 helyre juttattak csomagot. Hálásan köszönjük az adományokat!Dr. Varga Lajos segédpüspök atya a következő NAGYHETI SZERTARTÁSOKAT végzi:
Nagycsütörtök: 10:00 Krizmaszentelési mise a Piarista templomban.
                          18:00 ünnepeljük az Utolsó Vacsora szentmiséjét a Barátok templomában.
Nagypénteken 15:00 Barátok templomában tartjuk Urunk szenvedésének liturgiáját.
Húsvét vigíliájának megünneplése szombaton 20:30-kor kezdődik a Barátok templomában.
Húsvét vasárnapján 10:00 Barátok templomában ünnepi szentmisét, utána feltámadási körmenetet tartunk.A hét során a szokott 4 feltétel (szentgyónás, a bocsánatos bűnökhöz sem ragaszkodás szándéka, szentáldozás, Miatyánk és Üdvözlégy a Szentatya szándékára) mellett az alábbi 5. feltételek teljesítése esetén nyerhető TELJES BÚCSÚ:

 • Nagycsütörtökön: az Utolsó Vacsora ünnepi szentmiséje után a tabernákulumba tett Oltáriszentség előtt a Tantum ergo áhítatos elimádkozása
 • Nagypénteken: áhítatos részvétel a liturgián és a kereszthódolaton; vagy: a keresztút elimádkozása; vagy: tévén, rádión, interneten keresztül a Szentatya által imádkozott keresztúthoz való áhítatos csatlakozás
 • Húsvét vigíliáján: a keresztségi ígéret megújítása
 • Húsvét vasárnapján: tévén, rádión, interneten keresztül a pápa Urbi et Orbi áldásának áhítatos fogadásaNAGYPÉNTEK szigorú böjti nap: 18-60 éves korig 3x vehetünk magunkhoz szilárd ételt, abból 1x lakhatunk jól. 14 éves kor felett nem fogyasztunk húst. Nagypénteken 18 órától nincsen gyóntatás a Fehérek templomában.A Barátok templomában nagypénteken és nagyszombaton reggel 8 órától imádkozzuk a LAMENTÁCIÓT és JEREMIÁS SIRALMAIT.NAGYPÉNTEKEN KIRÁNDULÁSSAL egybekötött KERESZTUTAT szervezünk gyerekek és felnőttek számára. Gyülekező 9:15-kor a Szent Mihály kápolnánál, innen indulunk a Spinyéri kápolnáig András atya vezetésével. Visszaérkezés kb. 14 órakor.Ne feledjük, hogy vasárnap hajnalban kell átállítani az ÓRÁINKAT 02-ről 03 órára. A húsvét vasárnapi szentmiséink már ennek megfelelően kezdődnek.Húsvétvasárnap 11 órakor a Fehérek templomában ZENEKAROS SZENTMISÉVEL ünnepeljük a feltámadott Krisztust. A zenei szolgálatot a Chemin Neuf Közösség váci imacsoportjának zenészei és a templom zenészei, énekesei látják el. A szentmisét követően lehetőség lesz agapé keretében egy kis beszélgetésre a Közösség tagjaival.A Váci Kolping Család április 10-én 18 órától a Kolping Házban beszélgetésre látja vendégül DR. CSÓKAY ANDRÁS idegsebészt. Részletek a plakáton, mindenkit szeretettel várnak.A Mária Út zarándokút Mariazell és Csíksomlyó között teremt kapcsolatot. Az útvonalat gondozó Mária Út Közhasznú Egyesület április 13-án, szombaton rendezi meg a Mária Maraton CSALÁDI FUTÓESEMÉNYT, amelynek a Hétkápolna Kegyhely ad otthont. A 2, 6, 10 és 20 kilométeres távokon a Hétkápolnától indulva, a Mária Út jelzéseit követve Vác történelmi belvárosában és a Duna partján futhatnak. Az esemény keretében hitéleti programokkal, szentmisével és a kegyhely bemutatásával is várják a kedves Testvéreket. A részvételhez előzetes regisztrációra van szükség, amelyre április 7-ig van lehetőség. Jelentkezés és részletes információ a
mariamaraton.mariaut.hu oldalon érhető el.Boldogasszony ZARÁNDOKVONAT indul Csíksomlyóra. A május 16-19-ig tartó zarándoklat lelkivezetői: Dr. Varga Lajos segédpüspök, Juhos Ferenc verbita szerzetes, Sziklai Dávid és Cséry Gergő atyák. Részletek a mellékelt plakáton.FEHÉREK TEMPLOMA:

 • Nagycsütörtök 18:00
 • Nagypéntek 18:00
 • Nagyszombat: 7 órától látogatható a Szent Sír
 • Húsvét vigíliája 19:30 – Kérjük, hogy erre a szertartásra lehetőleg cseppfogóval ellátott gyertyát hozzunk magukkal, így vigyázzunk a templom tisztaságára.

Húsvét vasárnap este a zsolozsma közös imádkozása elmarad. Virágvasárnap után a következő énekes zsolozsmát április 7-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján 17:25-től imádkozzuk.

REGŐCZI-KÁPOLNA:

 • Nagycsütörtök: virrasztás 20-22 óráig
 • Nagypéntek: keresztút 15 órától
 • Nagyszombat: a Szent Sír látogatása 10-12 óráig