Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:00
18:30
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

A házaspárok útjának állomásai

 
A házaspárok útjának állomásai:



1. Egymásra találtunk – életre szólóan

Tegyél a szívedre pecsétnek…/Én 8,6/

Elevenítsük fel egymásra találásunk élményét!



2. Az otthonunk a mi birodalmunk

Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. /Zsolt 127,1/

Mit tehetünk, hogy otthonunkhoz még jobban kötődjünk?



3. Életet adunk, életet kapunk

Aki befogad egy gyermeket az én nevemben, engem fogad be. /Mk 9,32/

Gondoljunk testi lelki gyermekünkre: Befogadlak a szívembe!



4. A szeretet fájhat

Szeretetetek mindjobban gazdagodjék helyes ismeretben és teljes megértésben! /Fil 1,9/

Idézzük fel egy kibékülésünk örömét!



5. A nehézségek által növekszünk

Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. /Róm 8,28/

Gondoljunk egy nehézségre, amely jót hozott nekünk!



6. Erős gyermekeket nevelünk

Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. /Jer 31,33/

Hol ismerek magamra gyermekem neveletlenségében?



7. Másokkal együtt erősebbek vagyunk

Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. /Mt 18,20/

Mit köszönhetünk azoknak, akikkel közösségben vagyunk?



8. Az emberélet útjának felén

Fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. /Zsid 12,,1/

Mi ad erőt válságok idején?



9. Küldetésünk van!

A ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék Mennyei Atyátokat.

Kiért tehetnél valamit tágabb környezetedben?



10. Hűek maradunk

Irgalmasság és hűség összetalálkoznak. /Zsolt 85,11/

Kérdezzük meg társunkat, mivel szerezhetnénk örömet neki!



11. Elengedjük gyermekeinket

Óvd meg őket a gonosztól…Szenteld meg őket az igazságban. /Jn 17,15.17/

Mivel kötöm gyermekemet a szükségesnél jobban magamhoz?



12. Együtt időseinkkel

Az aggok koszorúja a gazdag tapasztalat, dicsőségük az Úrnak félelme. /Sir 25,6/

Idézzünk fel egy szép emléket róluk!



13. Megöregszünk, aratunk

Maradj velünk Uram, mert esteledik! /Lk 24,29/

Mi a mi gazdagságunk?



14. Mindennek értelme van

Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. /Mt 28,29/

Mit üzen most Isten a társamon keresztül?



15. Hálát adunk

Áldjad lelkem az Urat és emlékezzél minden jótettére. /Zsolt 103,2/

Megpihenünk