Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Nagyböjti gondolatok

 
Az élő hit az ember erős karja, amivel átölelheti Teremtőjét! A hit egy mély, személyes, akarati döntés, melyre mindannyian képesek vagyunk! Bízom Istenem szavában, és mellette döntök, elfogadom életemben irányadónak az önmagát kinyilatkoztató Szentháromság tanítását!

A hívő ember ugyanabban az ismeretlen hatalmas erdőben kóborol, mint bárki más, nem tudja az utat, de alázattal, tudatosan úgy dönt, hogy igaznak tartja Istene tanítását, útmutatásait, és ezek szerint igazítja a lépteit.

Elindul a hívő, megy, és alázattal ő maga csodálja a legjobban, hogy kitartó hitével járható, boldogságra vezető útra talált! A hívő ember csak akkor láthatja meg, hogy jó úton jár, ha a hitből fakadt döntése alapján elindul és cselekszik.

Hiába birtoklom a kincset rejtő sziget térképét, ha nem merek az iránymutatás szerint útra kelni. Soha nem fogom megtudni, hogy valós volt a térkép, soha nem lesz az enyém a kincseket rejtő láda, ha hittel nem merek elindulni! Önmagában a hit halott, semmi értelme birtokolni a csodás térképet, ha nem indulok el a megadott úton!

Hívő vagyok, hosszú évekkel ezelőtt útra keltem, az evangélium által mutatott utam mentén, minden gyengeségem, kicsinységem ellenére, sok-sok gyönyörű csodát láttam, s épp ezért boldogan, nagy alázattal tovább megyek Krisztus nyomában!

Úgy döntöttem, hogy hiszek, hogy a mindennapi választásaimban nemcsak az emberi érzelmeim, vágyaim, józan eszem, hanem a természetfölötti világ akarata, a Szentírás igazságai is vezetnek. Szeretettel biztatlak, hogy fogd meg bizalommal Istened kezét, és indulj el az érted is kereszthalált vállaló Krisztus tanítása szerint!

Isten parancsai a kiteljesedett, boldog életre vezető út jelzőtáblái. Ahogy a házépítésnek is megvannak a statikai szabályai, melyeket ha nem tartunk be, a ház ránk dől, ugyanúgy az emberi életnek is megvannak az Isten adta szent törvényei, melyeket ha egy ember, egy család vagy akár egy társadalom nem tart be, akkor nagy robajjal össze fog dolni.

Iparkodjam megismerni, megszeretni és betartani Isten drága parancsait, a boldog, termékeny életre vezető útmutatását! „Akarsz-e meggyógyulni?” – kérdi tőled Jézus Krisztus a nagyböjt csendjében. Hány kisebb-nagyobb bajból, nehézségből, rossz szokásból, bűnös állapotból, de akár betegségből is Krisztus kezét fogva, erős akarattal felállhatnánk és kitörhetnénk, ha valóban akarnánk!

Az akaraterőt, lelkünk izmait az élő hit mozgatja, mert ha hiszem, hogy van megoldás az én bajomra, ha hiszem, hogy Isten segítségével képes vagyok kitörni a létemet torzító nehézség alól, akkor talpra állok és elindulok.

Egy kedves ismerősöm hosszú évek dohányzása után elment Máriához Csíksomlyóra, a megkezdett csomag szivart és a gyújtót letette a templomba és szabadon távozott. Én hogy állok az akaraterővel? Mennyi idő alatt hozom meg döntéseimet és váltom valóra azokat kitartó munkával?

Krisztus azt akarja, hogy mindannyian istengyermeki tiszta, szabad, egészséges, boldog életet éljünk! Neked is segíteni akar! Fogd meg bizalommal a Teremtőd erős kezét, lelkierőért imádkozva állj fel, és indulj el, menj tovább a szabadság, a gyógyulás, az élet útján!


Böjte Csaba