Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:00
18:30
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Október, a rózsafüzér hónapja

A Rózsafűzér hónapja arra hív bennünket, hogy az Eucharisztiát, Jézus
világnak odaadott életét Máriával szemléljük. Segítenek ebben bennünket
Szent II. János Pál pápa szavai: „Ha teljes gazdagságában szeretnénk
fölfedezni az Egyház és az Eucharisztia bensőséges kapcsolatát, nem
feledkezhetünk meg Máriáról, az Egyház Anyjáról és példaképéről.
Mária ugyanis el tud vezetni minket a Legszentebb Szentséghez,
mert mélységes kapcsolatban van vele. (…)

Ha az Eucharisztia a hit misztériuma, Máriánál jobban senki sem segíthet
és nem lehet jobb vezetőnk e magatartásban. Arra biztat, hogy
fenntartások nélkül engedelmeskedjünk az ő Fiának: „Tegyétek meg,
amit mond nektek” (Jn 2,5).
A kánai menyegzőn tanúsított anyai gondoskodásával mintha azt mondaná
nekünk Mária: „Ne féljetek, bízzatok Fiam szavában. Ő, aki képes volt
borrá változtatni a vizet, ugyanúgy képes a kenyeret testévé, a bort
vérévé változtatni, Húsvétjának eleven emlékezetét hagyva e misztériumban
híveire, hogy így legyen „az élet kenyere.”
(Részletek az Ecclesia de Eucharistia c. enciklikából.)Bátorító: Szentséglátogatás, szentmise, Rózsafűzér imádság vagy szentségimádás előtt felindíthatjuk vágyunkat arra, tudatosan kérhetjük Istentől, hogy Mária eucharisztikus magatartását és hitét is alakítsa, növelje bennünk; az Atyának szóló dicséret és hálaadás, a Magnificat lelkületét Jézus által, Jézusban és Jézussal együtt.


Október hónapban szombatonként 17.00-kor a Rókus kápolnában Rózsafüzért imádkozunk.