Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Szent Család vasárnapja

"Egy család egy bizonyos kötelék gyümölcse, amelynek Isten maga is részese. Isten kezdettől fogva azt akarta, hogy az ember részese legye az Ő családjának. A Szent Családban felismerhetjük Isten mindannyiunk iránti végleges szeretetszövetségét. A Szent Család csodálatra méltóan élte meg ezt a szövetséget, és hitét – Ábrahámhoz hasonlóan – teljesen Istenbe helyezte azzal, hogy odaadta magát akaratának és szeretetének. Ők tökéletesen teljesítették Isten rájuk vonatkozó terveit. Isten hűséges maradt hozzájuk, és megváltó tervének részeseivé tette őket. Biztosak lehetünk abban, hogy Isten szeretete minden családra érvényes, és abban is biztosak lehetünk, hogy Ő hűséges marad megváltó tervéhez. 
 
A Szent Család az áldások egyik forrása. Az én családom is áldások forrása még akkor is, ha olykor fájdalmas pillanatokat kell megélnünk. Ha hűséges maradok a családomban betöltött szerepemhez, ez áldás lesz a világ számára. A keresztény családok példája sok embert vezet a hitre. Gyakran a legjobb apostolok – legyenek bár megszentelt életűek, vagy világi hívők – olyan családok gyümölcsei, amelyek valóban megélik hitüket.
Jézus olyan családhoz akart tartozni, amely megtapasztalta ezeket a nehézségeket, hogy senki ne érezze magát kizárva Isten szeretetteljes jelenlétéből. A menekülés Egyiptomba, Heródes fenyegetései azt mutatják, hogy Isten jelen van ott, ahol az ember veszélyben van, ahol az ember szenved, ahonnan menekül, ahol megtapasztalja az elutasítást és a magára hagyatottságot; de Isten ott is jelen van, ahol az ember álmodozik, reménykedik, hogy szabadon visszatérhet hazájába, tervez és az életet, valamint a méltóságot választja magának és családjának. Ma, amikor a Szent Családra tekintünk, azt is látjuk, hogy milyen egyszerű életet folytatott Názáretben. Ez a példa olyan jó tesz a mi családjainknak, segít, hogy egyre inkább a szeretet és a kiengesztelődés közösségévé váljanak, ahol megtapasztalják a gyöngédséget, egymás kölcsönös megsegítését, a kölcsönös megbocsátást. Emlékezzünk a három kulcsszóra, amelyre szükség van ahhoz, hogy a családban békében és örömben éljünk: kérem, köszönöm, bocsáss meg. Amikor egy család tagjai nem tolakodók, és "engedélyt" kérnek, amikor nem önzők és megtanulnak "köszönetet" mondani, amikor egy családban észreveszik, hogy valami rosszat tettek és tudnak "bocsánatot" kérni, akkor abban a családban béke és öröm uralkodik. Emlékezzünk erre a három szóra! (Ferenc Pápa 2013. Szent Család vasárnapján)
Egy család sem zárkózhat be önmagába; ahogy a Szent Családnak is, minden családnak van küldetése. Példánk által kell terjesztenünk a világban Isten Örömhírét."

(Regnum Christi Mozgalom)