Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Szent Flórián +304

Magas rangú katonatiszti családból származott, s maga is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, s mint sok más katona, ő is keresztény lett. A század utolsó évtizedei aránylag nyugodalmasok voltak az Egyház számára, így Flórián kitöltvén a szolgálat éveit, békességben vehetett búcsút a hadseregtől, s mint kiszolgált katona Noricum tartományban, Mantemban (Krems mellett) telepedett le.

Diocletianus császár alatt, 303-ban ismét kitört az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta, hogy az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt, útra kelt, hogy amiben csak tud, segítségére legyen a foglyoknak. Mielőtt még beért volna a városba, önként föltárta keresztény voltát. Elfogták és Aquilinus bíró elé vitték, aki megbotoztatta, és arra ítélte, hogy nyakában kővel vessék a folyóba. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre: az Enns hídjáról taszították le Flóriánt. A szent vértanú testét a víz később egy kőszirthez hajtotta, honnét egy Valéria nevű jámbor keresztény asszony levétette és tisztességesen eltemettette. Az ő pártfogását szokás kérni tűzveszély ellen. Ennek az a magyarázata, hogy Flórián a legenda szerint imádságával már gyermekkorában megmentett egy égő házat a teljes elhamvadástól.

Szent Flóriánt leginkább lovagi páncélban ábrázolják, amint vizes korsóval égő házat olt, a legendájára utalva eképpen. A Szent Flórián oltárképet Felix Ivo Leicher festette, más források Franz Anton Maulbertschnek tulajdonítják. Az oltárt Bobics Gergely prior állíttatta, egyes források szerint 1764 előtt.

Kérünk, Urunk, Szent Flórián érdemeiért és könyörgésére oltalmazz bennünket minden lelki és testi veszedelem, főként a tűz pusztításai és gonosz vágyaink lelket emésztőlángjai ellen!