Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Regőczi-kápolna

SZENTHÁROMSÁG

 Az Atya olyan, mint a fényes nap,
életet, fényt, meleget ad.
Válogatás nélkül árasztja ránk
mindenkit szerető, jó Atyánk.

A Fiú olyan, mint a napsugár,
az Atya küldi és a földre száll.
Mindenkihez eljut, mindent beragyog,
általa kapjuk, amit Atyánk adott.

Ha vállalod azt, hogy tükör leszel,
ha vállalod szívvel, lélekkel,
és szolgálod bátran a nap sugarát,
általad szebb lesz az egész világ


Bennünk emberekben természetesen tükröződik e titok, hiszen Isten képére, a Szentháromság képére vagyunk teremtve. A jézusi életforma nem más, mint a Szentháromság életformája. Amikor hitelesen élő keresztények Jézust követve kölcsönös szeretetben élnek, a Szentháromság életformáját élik. Minden ember erre van teremtve, erre vágyik. Érthető hát, hogy ha a keresztények ezt élik, akkor - ahogy Jézus megígérte - a világ felfigyel rájuk.
S vajon a három személy különbözősége is tükröződik valamiképpen bennünk? Igen. Például abban, hogy az emberben is háromféle szeretetképesség van: az atyai (átölelő, gondoskodó, felelősséget vállaló), a fiúi (önátadó, engedelmes, belesimuló), s a "szentlelkes"-összefogó szereteteddel támogassuk mások kapcsolatát.
Isten-három személy szeretetközössége
Jézus előtt a tisztult vallások (és az Ószövetség is) egy végtelenül hatalmas "magányos Istenről" tudtak. Jézus ezzel szemben azt tanítja, hogy Isten: szeretetközösség. Egy Isten, aki három személyben él: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. E személyeket a páratlan mélységű, mindent átadó isteni szeretet teszi eggyé. Olyan teljességgel adják át egymásnak önmagukat, oly tökéletesen eggyé válnak, hogy mindenük közös. Már nem hárman vannak, hanem a három személy egy Isten.Isten életformája (lényege) tehát a szeretet, az ajándékozás, a szeretetben való eggyé válás.
Jézus a Szentháromság életét élte a földön
- Ha valaki idegen országba megy, magával viszi hazájának életmódját, szokásait. Amikor Isten Fia emberré lett, magára vette természetünket, de magával hozta isteni hazájának, a Szentháromságnak életformáját. Életében, magatartásában felfedezhetjük az isteni életformát, a szentháromságos szeretet titkát.Jézus szentháromságos életet élt a földön: az Atyával és az emberekkel való kapcsolatában egyaránt.
A földön is megmaradt teljes egységben az Atyával és a Szentlélekkel. Ezért érthető, amit mondott, hogy "az Atya szereti a Fiút, és kezébe ad mindent". . S így különösen érthető az is, hogy Jézus teljesen átadta magát az Atya akaratának.
Jézus élete azt is tanítja, hogy a Szentháromság személyeit egyesítő, mindent átadó szeretet nem lezárt, hanem kitárul az emberek felé is. Jézus a Szentháromság mindent átadó szeretetével szeret bennünket: úgy, ahogyan az Atya szereti Őt. (Jn 15,9) És mindent odaad nekünk: tanítását, dicsőségét, életét. (Jn 17,13.22)
Jézus meghívja az embert a szentháromságos életre
Jézus azért jött, hogy meghívja az embert a szentháromságos életre: 1. arra, hogy mi is tegyük Isten akaratát 2. és hogy úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeretett minket . Aki elkezd így élni, az nemcsak utánozza az isteni életet, hanem abban maga a Szentháromság él, maga Jézus él. Aki így él - mondja Jézus -, azt Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14,23)
Élj ajándékozó életet!
Jézus első követői megértették Mesterük tanítását. Az első keresztények ajándékozó életet éltek, s így jött létre köztük a szeretet egysége. S mivel ily módon Isten maga élt köztük, sokan megtértek. És ma? Honnan vegyünk erőt ehhez? Az Igéből, imából, közösségből és az Eukarisztiából!