Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Regőczi-kápolna

Bevezető - Az evangelizáció lelkiségének elemeihez

1) Fel kell fedeznünk, hogy minden keresztény küldött

       a. Minden megkeresztelt küldött        - Az, hogy minden megkeresztelt, megbérmált keresztény küldött a misszióra, olyan tanítás, amely az előző évszázadokban elfelejtődött a Katolikus Egyházban, s amelyet a II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozott ismét (a Szentírásnak megfelelően). Hasonlóképpen
Tovább

2) Felfedezni, hogy korunk emberében is élő az Isten-keresése

       A világban élő keresztények gyakran mondják azt is: az én munkahelyemen, az én iskolámban olyan istentelen emberek élnek, hogy ott nincs esélye a tanúságtételnek. Olykor még lelkipásztorok is reménytelennek vélik korunk misszionálását. Az új evangelizációval foglalkozó szinodus, majd Ferenc
Tovább

3) Felfedezni Jézust a testvérben, a szegényekben

       Egyházunk sok megújulására az adott indítást, hogy egy-egy szent, majd követői újra felfedezték: az embertársban Jézusnak szolgálhatnak. Minden keresztény ismeri az igét: „amit egynek tettetek, nekem tettétek.” Mégis olyan ige ez, amely mindig újra feledésbe merül.        Korunk nagyjai
Tovább

4) Küldetésünk közösségi

       A Katolikus Egyház lelkipásztorkodását, lelkiségi teológiáját, liturgiáját, prédikációit sokáig eluralta egy egyén-központú gondolkodás. Ezzel is kapcsolatos, hogy azon korok teológiájában alig kapott helyet a Szentháromság titka, amely a teremtés az ember és egyház közösségi arculatának ősmintája. A zsinat korának
Tovább

5) A szenvedés és a kereszt helye az új evangelizációban

       Ha az új evangelizáció folytonos örömre hív, hol van a helye a szenvedésnek és Krisztus keresztjének? A szenvedésekben hogy lehet tanúságot tenni az örömről?        A hagyományos individuális lelkiség beszél a személyes szenvedések értékéről, mint amelyek a lelki megtisztulásnak és
Tovább

6) Az evangelizáció az egyház anyai szeretetének kinyilvánulása által hatékony

       Az ószövetség egyik megragadó mondata Isten anyai szeretetéről szól: „Elfelejtheti-e gyermekét az anya? De még ha az anya elfeledné is gyermekét, én akkor sem felejtelek el téged soha!” (Iz 49,15). Az egyház és képviselői évszázadokon át rendelkeztek emberi hatalommal
Tovább

7) A papok-lelkipásztorok feladata

       Ferenc pápa tőlük külön hitet kér, kilépést a passzivitásból: „Nem maradhatunk többé csöndben, nem várakozhatunk passzívan a templomainkon (plébániáinkon) belül, el kell jutnunk az egyszerű, megőrző lelkipásztorkodástól a határozottan missziós lelkipásztorkodásig. Ez a feladat az Egyház legnagyobb örömeinek a
Tovább