Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Regőczi-kápolna

Bevezető - az Új Evangelizáció lelkiségéhez

Ferenc pápa tanításában
(Tomka Ferenc)

       Ferenc pápa különleges karizmája, hogy a hitnek, és az új evangelizációnak szempontjait nemcsak az elméleti teológia szintjén fogalmazza meg, hanem a mindennapokra lebontható konkrétsággal is, és nagyon konkrét útmutatásokkal az evangelizáció lelkiségére vonatkozóan is.

       Megkíséreljük összefoglalni Ferenc pápa tanítását az új evangelizáció útjáról, lelkiségéről (miközben egyéb, lelkipásztori iránymutatásait a többi fejezetekben idézzük). Az alábbi szempontok konkrétan érintik személyes és közösségi életünket. Úgy tudjuk tehát ezeket termékenyen elolvasni, illetve átelmélkedni, ha az egyes részekkel kapcsolatban átgondoljuk személyes hívő, illetve lelkipásztori érintettségünket, és a hozzánk szóló pápai-jézusi meghívásokat. - A következőkben legtöbbször Ferenc pápának az Evangélium Öröme c. apostoli levelét idézzük.[1]


[1] A szövegben szereplő számok Ferenc pápának az Evangelii Gaudium, Evangélium Öröme c. apostoli levélnek számait jelzik. Az idézetek megfogalmazása nem követi mindig pontosan az EG megjelent magyar fordítását (SZIT, 2014), de követi az eredeti szöveget. Esetenként a szöveget alkalmaztuk a szövegösszefüggéshez (tartalmi változtatás nélkül).


I. A ÚJ EVANGELIZÁCIÓ LELKÜLETÉNEK ALAPJA - AZ ÖRÖM

     1) Az öröm és az evangelizáció
     2) Az evangelizáció öröme a Jézussal való élő kapcsolatból fakad
     3) Az evangelizáció Isten Igéjéből
     4) Az evangelizáció következik a hívő létből, és a személy kiteljesedését jelenti
     5) Gyakorlati teendők - minden keresztény számára
               a. Az imáról
               b. A szentírással való kapcsolatról

II. AZ EVANGELIZÁCIÓ LELKISÉGÉNEK ELEMEI
     1) Fel kell fedeznünk, hogy minden keresztény küldött
               a. Minden megkeresztelt küldött
               b. Missziós tudatban megújuló - megtérő egyház
     2) Felfedezni, hogy korunk emberében is élő az Isten-keresése
     3) Felfedezni Jézust a testvérben, a szegényekben
               a. Felfedezni Jézust az embertársban
               b. Ez a világban élő keresztények misztikájának útja
               c. Az egyház elsődleges küldetése - a szegényekhez
               d. Felfedezni Jézust a mai emberiség kaotikusnak tartott zónáiban
               e. Misszió és szemlélődés a mindennapokban
     4) Küldetésünk közösségi
               a. Az Egyház közösségi voltában valósítja meg tanúságtevő, szentségi küldetését
               b. Csak a közösség képes befogadni a keresőket
     5) A szenvedés és a kereszt helye az új evangelizációban
     6) Az evangelizáció az egyház anyai szeretetének kinyilvánulása által hatékony
     7) A papok-lelkipásztorok feladata

III. A SZENTLÉLEK VEZETÉSE ALATT – MÁRIA ÚTJÁN

     1) A Lélekkel evangelizálók
     2) Mária útját követve