Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
17:00
18:30
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Kisváci kápolna

1) Fel kell fedeznünk, hogy minden keresztény küldött

       a. Minden megkeresztelt küldött
      
- Az, hogy minden megkeresztelt, megbérmált keresztény küldött a misszióra, olyan tanítás, amely az előző évszázadokban elfelejtődött a Katolikus Egyházban, s amelyet a II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozott ismét (a Szentírásnak megfelelően). Hasonlóképpen nem volt a köztudatban, hogy a „föld sója és világ világossága” nem teológiai képzettsége alapján lesz valaki. Ezért napjainkban még nagyon fontos ezekről beszélni, amint a pápa is teszi:

       - „Az új evangelizációnak magában kell hordoznia minden egyes megkeresztelt újfajta aktív szereplővé válását. Ez felszólítás minden keresztény felé, hogy senki ne mondjon le saját evangelizációs feladatáról… A szíved tudja, hogy az élet nem ugyanaz Nélküle! Tehát az, ami segít élni-, és ami reményt ad neked, azt kell közölnöd másokkal.” (121)

       - „Isten szavában újra meg újra megjelenik a „kilépés” dinamizmusa, melyet Isten ki akar váltani a hívőkből. Ábrahám elfogadja a hívást, hogy induljon el egy új föld felé (vö. Ter 12,1-3). Mózes, Jeremiás hasonlóan tettek. Mi valamennyien meghívást kaptunk az új missziós „kilépésre”. Fogadjuk el a hívást: lépjünk ki kényelmünkből, legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára. (19)

       - „Ha valaki megtapasztalta az üdvözítő Isten szeretetét, nem szorul hosszas felkészítésre, hogy elmenjen és hirdesse azt, nem várhat arra, hogy hosszas oktatásban legyen része.” (120)

       - Ez nem ellenkezik azzal, hogy „törekednünk kell a jobb képzésre is, az evangélium melletti világosabb tanúságtételre, hogy fölkínáljuk másoknak a kifejezett tanúságtételt az Úr üdvözítő szeretetéről, amely értelmet ad a mi életünknek.” (121)

       b. Missziós tudatban megújuló - megtérő egyház

       Az egyesek meghívása mellett a pápa az egész egyházat is hívja: „Amit itt kifejezésre szeretnék juttatni, annak programszerű jelentősége van. Remélem, hogy minden közösség gondoskodik arról, hogy igénybe vegye a szükséges eszközöket ahhoz, hogy előbbre jussunk egy lelkipásztori és missziós megtérés útján, amely nem hagyhatja a dolgokat úgy, ahogy jelenleg vannak. A Föld minden régiójában létre kell hoznunk az „állandó misszió állapotát”. (25) „Nem maradhatunk többé csöndben, nem várakozhatunk passzívan a templomainkon belül”. El kell jutnunk „az egyszerű, megőrző lelkipásztorkodástól a határozottan missziós lelkipásztorkodásig” (15.)

       „Olyan missziós választásról álmodom, amely képes átformálni mindent, hogy a szokások, stílusok, időbeosztások, nyelvezetek és minden egyházi struktúra jobban a mai világ evangelizálására alkalmas csatornává váljon, missziós jellegűvé váljanak. A lelkipásztorkodás aktív szereplői pedig legyenek a „kilépés” szüntelen állapotában. Ahogyan II. János Pál mondta: Az Egyházban minden megújulásnak a missziót kell célnak tekintenie, hogy ne váljon egyfajta egyházi magába fordulás prédájává.” ( 27)

       - „A plébániának minden tevékenységével arra kell bátorítani tagjait, hogy az evangelizálás aktív szereplői legyenek. A plébániák kerüljenek közelebb az emberekhez, hogy az élő közösség s a részvétel terei legyenek, és teljesen a misszióra irányuljanak. (28)

       - „A püspöknek törekednie kell arra, hogy egyházmegyéje missziós közösség legyen. Ezért fejleszteni kell az egyház életében (döntéseiben) részt-vevő szervek érlelődését. Arra buzdítok minden egyházmegyét, hogy indítsanak el határozott helyzetfelmérő, tisztulási és reformfolyamatot. (31)

       - „A pápaság megtérésére is gondolnom kell. A túlzott centralizáció ahelyett, hogy segítené, csak bonyolítja az Egyház életét és missziós dinamikáját. (32)