Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:00
18:30
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

1. hét

Íme a felfedezésünk: Isten szeretet, Isten Atya!

Szívünk kinyílik és Hozzá száll. Egyesül azzal, akit szeret, aki mindenre gondol, aki még a hajunk szálát is számon tartja. Az örömteli és fájdalmas események teljesen új értelmet nyernek: Isten szeretete mindent előre lát és akar. Többé semmi nem félemlít meg. Eddig soha nem tapasztalt, remény, erő, biztonság tölt el, hisz érezzük Annak szeretetét, Aki gondviselésével, figyelemmel kíséri a nagy történelmet és mindannyiunk kis történetét is. Isten ajándéka ez, mely arra késztet, hogy hirdessük: „Mi hittünk a szeretetben”

"Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni”

– A belső béke a Szentlélek gyümölcse. A béke Isten országa a szeretetben és az örömben. Isten birtoklása a lélek mélyén. Minél mélyebb a béke, annál igazabb a szabadság, azaz az elszakadás, és Isten annál inkább a lélek mindene. A béke bensőséges kapcsolat Istennel. A béke feltétele az alázat. A közege a csend. A tápláléka az Isten akarata. Az éltetője az imádás. –

Mindenekelőtt önmagamba kell békét vinnem, ott kell békét teremtenem. Így hát törekednem kell uralnom magamat, hogy egészen Istené lehessek minden jelen pillanatban. Mostanáig a természetes hevességet felcseréltem az odaadás illetve a nagylelkűség lendületével. Most ismerem fel, hogy a hevességnek, az impulzivitásnak – akárcsak a szorongásnak, a sietségnek, az izgatottságnak – nincs köze a nagylelkűséghez, sőt, ezek a belső béke, szeretet és öröm halálát jelentik. Tehát el kell kerülnöm, hogy első benyomásra, első késztetésre cselekedjek, még akkor is, ha az engem mozgató ok nagyon is jónak, helyesnek és igaznak tűnik. Hagyni kell lassanként kiforrni. (Az igazságnak meg kell halnia a szeretetben). Ez most Jézus iránti szeretetem konkrét formája. Ez az ige, amit minden pillanatban élnem kell. –

Miután magamban békét teremtettem, a felebarátnak kell békét vinnem. Csak és mindig békét kell vinnem ahhoz, hogy csak és mindig Istent, a Szeretetet, az Örömet vihessem. Ügyelnem kell arra, hogy cselekedeteimmel és beszédemmel ne ejtsek sebet, ne keltsek megütközést. Lágyan, nyugalommal kell beszélnem és cselekednem. Át kell éreznem, figyelembe kell vennem, meg kell értenem a mellettem lévő lelket, még az előtt és annál jobban, ami engem érdekel. – A béke megőrzéséhez: le kell mondani az ítélkezésről, kerülni kell a gyanakvást; ezzel szemben megbocsátásra, elnézésre, felmentésre, megértésre, bizalomra van szükség. – Azon kell munkálkodni, hogy békét vigyünk a lelkekbe, kioltva a nehezteléseket, elhallgatva azt, ami elválaszthat és azt a jót elmondva, azt a fényt hordozva, amelyek abban segíthetnek, hogy kölcsönös megértés és egység alakuljon ki. – Néha ahhoz, hogy igazi békét vigyünk egy lélekbe, az szükséges, hogy hagyjuk vérezni azt. Ez az a “kard”, amelyről Jézus azt mondta, hogy azért jött, hogy elhozza a földre (az emberségbe). Ez a jó metszés: a békeszerző nem gyenge ember. – Még ha a legnagyobb igyekezettel is próbálom a békét vinni, nem szabad azzal áltatnom magamat, hogy mindig be is fogadják, és hogy megértik a szeretetünket. Jézus azt mondta, hogy ebben az esetben a béke visszaszáll arra, aki azt hírül adta. –

“… Isten fiainak fogják hívni őket.” Így fogják hívni, tehát így fogják megismerni őket. Amikor annyira eltölt bennünket a béke, hogy észrevétlenül is átadjuk a többieknek, akkor kívülről is felismerhetővé válik a bennünk élő Jézus, az Isten Fia. – A békeszerzők igazából az egység megteremtői, akik helyreállítják és fenntartják az egységet. Miként Jézus, az Isten Fia, akinek az volt a sajátságos küldetése, hogy helyreállítsa az emberek egységét Istennel és egymás között. A békeszerzők Jézusra hasonlítanak. (“Aki engem látott, az Atyát látta” ). Tehát Isten fiainak fogják „hívni” őket. – A mi békénk Jézus elhagyottságának gyümölcse. Mekkora féltékenységgel és gyengédséggel kell tehát arra törekednünk, hogy minden áron megőrizzük a békét, ha nem akarjuk lebecsülni Jézus mindent meghaladó szenvedését. A keresztrefeszített Jézus által vagyunk mi Isten fiai.

Ezen a héten a mennyei Atya szeretné, ha egészen mélyen megtapasztalnád az Ő gyengéd szeretetét. Szeretne Téged megújítani. Egészen személyesen akarja, hogy szerető gondoskodását megtapasztald, bármilyen kicsinek és gyengének érzed is magad. Az egyház azt tanítja, hogy a keresztségben Isten szeretett gyermeke lettél. Ezért teljes mértékben bízhatsz abban, hogy Isten úgy szeret Téged, ahogy vagy, adottságaiddal és gyengeségeiddel együtt. Az Atyának – aki szeret Téged – terve van az életeddel. Mindenekelőtt szeretne Téged az Ő szeretett Fiának képmására formálni. Ha komolyan készen állsz arra, hogy Jézus képe szerint átváltozzál, akkor most mond el az Atyának a következő imát, vagy egy ehhez hasonlót:

„Mennyei Atyám, szívem mélyéből vágyakozom arra, hogy új kapcsolatba lépjek Veled. Igen, én vágyakozom az új élet után, amit ígértél nekem. Kérlek, alakítsd át életemet és adj erőt, hogy még inkább hasonlóvá legyek a Te szeretett Fiadhoz, Jézushoz.”

Elmélkedések és Szentírási szövegek a napi imádsághoz, az első hét mindhét napjára, az adott menüpont alatt találhatók.