Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
17:00
18:30
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Regőczi-kápolna

1. hét / 7.nap

Az Úr meg akar Téged változtatni és meg akar újítani szeretetében. Ujjongj Istenért, ahogy Ő ujjong Érted, és megújítja irántad szeretetét.

Szof 3,14-20: „Dalolj Sion leánya, zengj éneket Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A balsorsot elfordítom tőled, hogy ne viseld többé a gyalázatot. Lám, büntetéssel sújtom minden elnyomódat. Abban az időben megmentem a sántát, összegyűjtöm a számkivetetteket. Dicsőséget és hírnevet szerzek nekik az egész földön, amikor majd jóra fordítom sorukat. Abban az időben hazavezetlek titeket, abban az időben összegyűjtlek benneteket. Dicsőséget és hírnevet szerzek nektek a föld népei között, amikor majd jóra fordítom sorsotokat, a szemetek láttára – mondja az Úr. ”A szeretet Istene, az Ószövetség Istene az, akit Jézus úgy nyilatkoztatott ki számunkra, mint „Abba” vagyis „Atya”. Ez az az Isten, akihez így imádkozunk: „Mi Atyánk…” Ennek a hétnek a végére teljen el a szívünk túlcsorduló örömmel, mert „úgy szerette Isten a világot – Téged is –, hogy egyszülött Fiát adta érte” (Jn 3,16)