Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
17:00
18:30
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Kisváci kápolna

3. hét / 4. nap

Jézus – az ég és Föld Ura – maga adott példát erre azzal, hogy Atyját elfogadta Urának. Bár a kereszt végtelen fájdalommal járt együtt, Jézus mégis egészen alárendelte magát Atyja akaratának. Gyakran hajlamos vagy ezt kérdezni: Uram, miért? Miért engedted ezt meg? De Jézus arra hívott meg Téged, hogy úgy fogadd el Őt életed urának, ahogy Ő fogadta el Atyját Urának.

Mk 14,32-42: „Közben a Getszemáni nevű majorba érkeztek. Üljetek le itt, amíg én imádkozom, mondta tanítványainak. Csak Pétert, Jakabot és Jánost vitte magával. Egyszerre csak remegni és gyötrődni kezdett. Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik, várjatok itt és virrasszatok. Kicsit tovább ment és földre borulva imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el ez az óra. Abba, Atyám, szólt, neked minden lehetséges: Vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te…”(Olvasd tovább a 42. versig.)