Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
17:00
18:30
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Kisváci kápolna

3. hét / 6. nap

Az efezusiakhoz írt levelében Szent Pál a példák sorát hozza fel arra vonatkozóan, hogyan néz ki egy olyan élet, amely egészen az Úrra irányul. Ez az élet alá van rendelve az Ő akaratának, telve van dicsérettel és hálaadással. Figyelj arra, mit fog mondani Neked ma Jézus az életedről.

Ef 5,1-20: „Kövessétek tehát Isten példáját, mint kedves gyermekei. Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket és jó illatú áldozati adományként ajánlotta föl magát értünk Istennek. Paráznaságról és más tisztátalanságról, vagy kapzsiságról szó se essék köztetek. Így illik a szentekhez. Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki. Ez nem illik. Sokkal inkább illik a hálaadás. Legyetek meggyőződve, hogy semmiféle paráznának, tisztátalannak, kapzsinak, vagy bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. Senki se vezessen félre titeket üres beszéddel, mert miattuk éri Isten haragja a hitetlenség fiait. Ne legyen tehát velük semmi dolgotok…” (Olvasd tovább a 20. versig).