Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
17:00
18:30
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Kisváci kápolna

3. hét / 7. nap

E hét végén arra kaptál meghívást, hogy Jézust úgy lásd, ahogy Őt János apostol látta Patmosz szigetén. Ő az abszolút Úr élet és halál felett. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Akár akarod, akár nem, az egész életed feléje tart. Jézus az Úr! Az örökkévalóságban is Ő az Úr!

Jel 1,10-18: „Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögött harsonáéhoz hasonló nagy szózatot hallottam. Így szólt: Amit látsz, írd egy könyvtekercsre és küldd el a hét egyháznak: Efezusba, Szmirnába, Perganumba, Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába és Laodiceába. Erre megfordultam, hogy lássam a szózatot, mely hozzám szólt. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a hét arany gyertyatartó között pedig valakit, aki az Emberfiához hasonlított. Bokáig érő ruhába volt öltözve, mellén aranyövvel övezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a lobogó tűz, a lába, mint a kemencében izzó sárgaréz, hangja, mint a nagy vizek zúgása. Jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétélű, hegyes kard tört elő, arca pedig olyan volt, mint a teljes fényben ragyogó nap…”(Olvasd tovább a 18. versig.)