Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:00
18:30
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

5. hét / 3. nap

A pusztai kísértések és harcok után Jézus egyre mélyebben élte át (emberi természetében) a Lélek jelenlétét. A Lélek ad neki erőt, hogy hirdesse az örömhírt a szegényeknek és gyógyítsa a betegeket. Hozzá hasonlóan Te is képes leszel arra, hogy embertársaiddal új módon lépj kapcsolatba szóval és tettel, ha ugyanaz a Szentlélek mélyebben tölt el.

Lk 4,14-21: „Jézus a Lélek erejével eltelve visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított az ottani zsinagógákban és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába és olvasásra jelentkezett. Izaiás könyvét adták neki. Kinyitotta a könyvet és éppen arra a helyre talált, ahol ez van írva: Az Úr lelke rajtam: Ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, Ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak, és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és bosszújának napját. Azután összetekerte az Írást, visszaadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor megszólalt: Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”