Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

5. hét / 6. nap

Jézus ígérete, miszerint Lelkét leküldi az apostolokra, pünkösd napján teljesült. De a Lélek kiáradása nem csupán egyszeri esemény néhány kiválasztott számára. A Lélek újból és újból kiárad a Jézusban hívő összes emberre. Kornéliusz tapasztalata csupán egy példa erre.

ApCsel 10,37-48: „Ti tudjátok, hogy mi történt Galileától kezdve egész Júdeában a János által hirdetett keresztség után, s hogy miként kente föl Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és csodaerővel; s ez ahol csak megfordult, jót tett és meggyógyította az ördögtől megszálltakat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit a zsidók földjén és Jeruzsálemben tett. Őt ugyan keresztfára feszítették és megölték, de Isten harmadnapon föltámasztotta és nyilvánvalóan megmutatta, ha nem is az egész népnek, hanem az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik vele együtt ettünk-ittunk halottaiból való föltámadása után…” (Olvasd tovább a 48. versig.)