Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
17:00
18:30
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Kisváci kápolna

7. hét / 6. nap

Szent Pál a római levélben részletesen leírja, hogyan kell kinéznie a közösség életének: egység, ugyanakkor a kegyelmek és feladatok sokfélesége. Egyedül csak a Szentlélek tudja kinyilvánítani az imában, hogy az egyes embernek mit kell végeznie.

Róm 12,1-21: „Testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen észszerű hódolatotok. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes. A nekem adott kegyelemnél fogva azt mondom mindegyikteknek: Senki ne becsülje magát kelleténél többre, hanem gondolkodjék magáról mindenki józanul az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. Amint ugyanis egy testben több tagunk van, de nem ugyanaz a föladata mindegyik tagnak, éppúgy sokan egy testet alkotnak Krisztusban, egyenkint viszont egymásnak tagjai vagyunk. A nekünk adott kegyelemnek megfelelően azonban különböző ajándékaink vannak…”
(Olvasd tovább a 21. versig.)