Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
17:00
18:30
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Kisváci kápolna

7. hét / 7. nap

Mindnyájan arra kaptunk felszólítást, hogy növekedjünk, de ne csak egyénenként, hanem mindenekelőtt közösségként is. Az egyház betegségének egyik forrása a mai időkben az, hogy tagjai nem fogadják el kellő mértékben egymással a személyes kapcsolatokat. Nem segítenek egymásnak, emiatt az egyház nem válik igazán Krisztus Testévé. A keresztények közül sokan egyedül akarják megvalósítani az Evangéliumot (magán kereszténységet akarnak létrehozni, ez pedig nem Jézus akarata). Jézusnak az a terve, hogy egymás mellé álljunk és a szeretetben együtt cselekedjünk.

Ef 4,1-16: „Kérlek tehát én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatáshoz, amelynek részesei lettetek, igaz alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár, és mindenben benne van. Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott. Ezért mondja az Írás: Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, s osztott az embereknek ajándékokat. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint hogy előbb le is szállt az alsó földi tájakra? Aki leszállt, ugyanaz emelkedett minden ég fölé, hogy a mindenséget betöltse…” (Olvasd tovább a 16. versig.)

Hét héten keresztül imádban az Atyára, Jézusra és a Szentlélekre koncentráltál. De ez könnyen egysíkúvá lehet: egy olyan keresztény lét, amely csak a vertikális, azaz az Istenhez fűződő kapcsolatot hangsúlyozza, és ennek során elhanyagolja a horizontális dimenziót embertestvéreivel szemben, csupán fél kereszténység. Csupán „sántikáló” kereszténység.

A Szentlélekkel, a szeretet Lelkével eltelve ezen a héten meghívást kaptál, hogy megpróbáld a kereszténységnek ezt a második dimenzióját ne csak értelmeddel felfogni, hanem hagyd, hogy az az ima által szívedet is magával ragadja.