Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:00
18:30
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Borromei Szent Károly kápolna
Az Irgalmasrendet (betegápoló rend) 1763-ban Migazzi Kristóf püspök telepítette Vácra, a domonkos rendház szomszédságába. Abban az időben, az egyházmegyében e rendnek csak Vácon volt háza. A következő évben már saját, a mostani fegyház helyén külön e célra épített házukba vonulhattak. A bíboros püspök 1775-ben az addigi papneveldei épületet adta az irgalmasrendieknek és elegendő anyagot arra, hogy kórházat és kápolnát építhessenek maguknak. A betegek könnyebb élelmezése érdekében később a perjelek (P. Szevácius, majd P. Abdon) megvásárolták, részletekben, számos tulajdonostól a kőhídi szigetet. Patikát is működtettek itt (amelyet a „Gránátalmához” címeztek), az ország második legrégebbi gyógyszertára volt. Az 1785-ben elkészült emeletes rendház boltíves kápolnáját Borromei Szent Károly tiszteletére ajánlották. 1859-ben emeltek benne még egy mellékoltárt, a rend alapítója, Istenes Szent János tiszteletére. A Főtérről és a kórházból egyaránt megközelíthető az épületben kialakított barokk kápolna, amelyet a tetőn álló kis huszártorony is jelez. A kápolna kapujának felirata: Venite adoremus Dominum („Jöjjetek, imádjuk az Urat”).

A kórház az államosítások és a rend 1950-i feloszlatása után a város és a járás kórháza volt.
A váciak által ma is „régi kórháznak” nevezett épületben, amelyet a rend 1990 után visszakapott, ma a Máltai Szeretetszolgálat működtet kórházat és otthont idős betegek számára.

A kápolna jobb oldali mellékoltárának képe ábrázolja az Irgalmasrend alapítóját, Istenes Szent Jánost (1495—1550), aki portugál katonából 42 évesen vált a betegek elhivatott apostolává. A főoltáron Borromei Szent Károly (1538-1584) képe áll. Fényűző fiatal évei után, mint Milánó érseke kötelezte el magát a betegek szolgálatára, a katolikus megújulás egyik legnagyobb alakja volt. A baloldali, első mellékoltár fölött Páli Szent Vincét látjuk (1576—1600). Gascogne-i parasztfiúból vált pappá, teológiai doktorrá. A betegápoló Irgalmas Nővérek rendjének (vincés nővérek) és a Lazarista Missziósrend alapítója. A baloldali hátsó mellékoltár Szent Ágostoné.