Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:00
18:30
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Regőczi kápolna


A 2015-ben felújított Regőczi kápolna. Az ünnepélyes megáldásra 2015. október 4.-én került sor.


Regőczi atya 100 éves jubileuma

A kisváci kápolna létesítéséről a plébánián fennmaradt írásokból tudunk, Herrhof Mátyás, az akkori plébános feljegyzéseiből:

„1945-ben Pétery püspök úr felszólított, teremtsek istentisztelet tartására alkalmas helyet Kisvácon. A felsővárosi iskola Rákóczi utcára néző tantermét néztem ki erre a célra, amit püspök úr is alkalmasnak talált. Akkor helyezett ide egy fiatal, Belgiumban végzett egyszerű, de lelkes papot, Regőczy Istvánt. Gyakorlatilag függetlenítette a plébániától és közvetlenül maga alá rendelte. Mikor megérkezett Vácra, Neki is megmutattam egyik délután a helyiséget és sétáltunk egyet a környéken. Én hazamentem, Ő Kisvácon maradt. Elmenőben meghívtam Őt a plébániára további beszélgetésre, majd vacsorára és éjjeli szállásra. Ő azonban betelepedett egy hívőhöz és nem jött a plébániára. Később sem jött és túltette magát azon, amit mondtam Neki. Nem fogadta el az iskola tantermét miséző helynek, hanem erre a célra önhatalmúlag elfoglalta a Rákóczi téri óvodát. Annak terme nagyobb volt az iskola terménél, különálló épület nagy térrel körülötte. A város tulajdonát képezte. Régen menhelyet tartottak ott fenn elhagyott gyerekekkel, jelenleg óvoda működött benne. Most templomnak és óvodának kellett lennie egyszerre, ami sehogy sem fért össze.

Regőczy atya nemcsak vasárnap misézett az óvodában, hanem a hétköznapokon is. Szokatlanul hosszú miséket tartott, amelyek belenyúltak az óvodai foglalkozások idejébe. Az óvodába érkező gyermekeknek várakozniuk kellett, majd a poros vagy sáros terembe bevonulni. A hívek kényelmére Regőczy atya padokat helyezett el az óvodában elég nagy mennyiségben, amelyeket a fegyházból kapott. A szokatlan, újszerű ájtatosságok népszerűek lettek és az egyszerű emberek tömegesen keresték fel azokat. Ez örvendetes jelenség volt, de ennek az lett az ára, hogy az óvoda nem működhetett tovább.

Regőczy István atya legcsodálatraméltóbb célja az elhagyott gyermekek megmentése. Egy intézet létesítésével és fenntartásával indította el célja megvalósítását. Becsültem ezt a paptársamat önzetlen, rendkívül lelkes munkájáért és megelégedéssel szemléltem, hogy annak eredményeképpen megmaradt ez a kápolna, amelynek megvalósítását én lehetetlennek tartottam. Ez a munka valóban csodálatos volt. Csak az vállalkozhatott rá, akiben rendíthetetlen hit van, megingathatatlan bizalom az Isten gondviselésében, és önzetlen felebaráti szeretet. Hit, remény és szeretetben gazdag volt, egyebekben nem. Főleg teljesen nélkülözte az anyagi javakat. Mégis a nincstelen, elhagyatott gyerekeket kereste és szedte össze minden válogatás nélkül. Nem érdekelte, hogy fiú-e vagy lány, okos vagy együgyű, kicsiny-e vagy nagy, még csecsemőket is felvett. Csak az érdekelte, hogy ennek a gyermeknek szüksége van rá. A többit a Gondviselésre bízta, az segített a probléma megoldásában. Hatalmas gyereksereg verődött így össze. A végén már száznál is több elhagyatott gyermek vette körül. Az élet szerény és primitív volt nála. Alig voltak alkalmazottai. A gyermekek szolgálták ki egymást, a nagyobbak a kisebbeket, és boldogok voltak.


Nagy dolog volt ennyi gyermeket élelmezni, de egy sem maradt éhen. A váci hívek sokat segítettek egyenként és úgy is, hogy az ünnepek, lakodalmak maradványai Regőczy atya gyermekeihez kerültek. A gyümölcsösökből is. Úgy gondolom a segítséget a jómódú belgák szolgáltatták. Onnan nagy és sok segítséget kapott. Még gyermekként került velük kapcsolatba. Ott végezte el a teológiát, s felszentelt papként került haza.
Az igénytelen, lesoványodott „kisatya”, akit rendszerint kopott reverendában láttak, nemcsak élelmezésre és felruházására szükséges adományokért fáradozott, hanem nagy építkezésbe is kezdett, mivel a meglévő helyiségek ilyen létszámhoz kicsinek bizonyultak. Az óvodatermet, abba belefoglalva az egyéb helyiségeket is kápolnává alakította át és tekintélyes emeletes házat építtetett az intézet céljára. Hogy honnét tellett ezekre az építkezésekre, azt nem tudom. Azt láttam, sok minden társadalmi munkában történt. Sokan vállaltak ingyen munkát, fuvart. Adományoztak építési anyagokat, ingyen készítették a tervrajzokat és nagyobb pénzösszegekkel is segítették a munka befejezését. 1949-ben az állami hatóságok feloszlatták az intézetet és Regőczy István atyát elvitték Vácról.”

A Regőczi kápolnát 2015 nyarán felújítottuk.
A terveket Mladek Ferenc és Zsoldos Mihály készítette.
A belsőépítészet terveit Dragonits Márta készítette.
Az építkezést az UTI KFT végezte.
A munkálatokat Füzesi Attila irányította.
A kápolna ünnepélyes megáldására 2015. október 4.-én került sor.