Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:00
18:30
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Szent Joachim főpap


Joachim főpap Szent Anna férje, a Boldogságos Szűz Mária atyja, Jézus nagyapja. - Az apokrifok, Pszeudo Máté, a Jakab ősevangéliuma szerint gazdag jeruzsálemi polgár, kinek áldozati ajándékát visszautasították a papok, mert nem volt gyermeke. Joachim ezért a saját pásztorai közé vonult vissza, elhagyván a várost, hogy a magányban imádkozzék. Imádsága meghallgatásra talált: Joachimnak és Annának egy időben angyal vitte hírül, hogy gyermekük lesz, akit Máriának neveznek. Másnap a templom egyik kapujánál, az ún. Aranykapunál találkoztak.


Bechert József váci mester készítette Szent Joachim főpap szobrát, amely a Szent Anna oltár része. Joachim főpapot idősebb férfiként turbánszerű fejfedőben ábrázolják, hosszú ruhában.
Az oltár a kolostor költségén készült 1756-ban.


Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent Anna asszonyt arra választottad, hogy tőlük szülessék Egyszülött Fiad édesanyja, az ő közbenjárásukra kérünk, add meg, hogy elnyerhessük az üdvösséget, melyet minden nép számára ígértél.