Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Szentgyónás


Az újrakezdés müvészete

A Teremtés könyve leírja, hogy az első ember fellázadt Isten ellen. Pedig boldogan élt.
Nem hiányzott neki semmi. Isten körülvette őt atyai szívének gondosságával, minden jóval.
Az ember mégis úgy döntött, hogy elszakad az Atyától. Ez a szakadás egész világképét megváltoztatta.
Eddig biztonságban és örömben élt, a bün után azonban félelemben és szomorúságban.
Félni kezdett Istentől, félni kezdett a jövőtől, önmagától, a világtól.
És nem sokára az ember félni kezdett a másik embertől. Ebben a félelemben élsz te is.
Jézus azért halt meg érted a kereszten, hogy visszatérhess az Atyához!
Az Atya számodra azt jelenti, hogy van valaki, akinél elmúlik a félelmed, akinél biztonságban lehetsz,
Ő elfogad, segíti növekedésedet, a benned lévő értékek kibontakozását, az örömöt és a békét!
A Szentlélek nyilatkoztatja ki neked az Atya jóságát: “A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk. “Abba! Atya”(Róm 8.15) Hazatérésedet egyedül a szívedben lévő lázadás akadályozza. Ezt a lázadást nevezzük bünnek. Ne félj elszakadni a büntől! Gondolj arra, hogy az Atya nagyon vár téged.
Aggódik érted. Szeretné, ha Vele lennél és minden rossztól megoltalmazhatna.
Döntsd el visszatérsz az Atyához, megtisztulsz a bünbánat szentségében.
Mondd te is a tékozló fiúval: “Fölkelelek és Atyámhoz megyek.”(Lk.15.18)
Az Atyához való hazatérés lényege egy új gondolkodásmód. Ennek értelmében az ember elszakad attól
az erőlködéstől, hogy állandóan az emberek véleményéhez igazodjon.
Egyedül Isten véleménye legyen számodra fontos.
A következő ima legyen ezen a héten a te himnuszod.


Elkezdem újból, meg újból, de elbukom, Atyám miért?
Erőssé így teszel engem, ha bukás meg kudarc is ér!
Álmodtam életem szép lesz, gazdagon nyújthatom át,
S ím jövök lásd üres kézzel, nincs semmim, ezt adom át.
Vedd semmiségem, csak ez van, hát vedd el Atyám!
Amint a gyermek: ha sírt is csak fölnéz, s már nevet tovább.
Így teszek, újrakezdek, s hagyom, hogy vezess tovább.
Vállalom bármit is küldesz, vállalom úgyis, ha fáj.
Jól tudom, csak Te győzhetsz, s ennyi a tennivalóm,
Szeressek szívből és higgyek, s megleljem arcod Atyám!
Segíts, hogy újra kezdjek, másra se figyelve már,
Mindig a jelenben éljek, s szeressek szívből Atyám!


A lelki előrehaladás egyik legfontosabb eszköze: hogy időről-időre, gyónástól gyónásig válasszunk egy konkrét elhatározást (erényt, igét), s elsősorban arra figyelünk, azt próbáljuk hűségesen élni. Reggeli imában ezzel az elhatározással induljunk; este megvizsgáljuk, hogyan sikerült életre váltani; gyónásainkban (különösen ha van lelkivezetőnk) beszámolunk, hogyan sikerült ezt megvalósítanunk.

 

Hogyan készülünk fel jól a gyónásra?

Gyónásaink akkor hoznak igazi megújulást, ha felkészülésünk is komoly. Milyen a jó felkészülés?
Hálaadással kezdődik! köszönetet mondok azért, hogy Isten szeret, hogy megbocsát, hogy velem volt ott is,
ahol én elfeledkeztem Róla, hogy újat kezdhetek.
A lelkiismeretvizsgálatban a “lelki tükör” alapján megvizsgáljuk életünket.
Mik legfontosabb hibáim, és mi az oka, hogy újra és újra előfordulnak?
Hogyan haladtam előre a legutóbbi elhatározásban.
Lelki életem alapjaihoz (napi imák, szentmise, szentségek, korábbi elhatározások stb.) hűséges vagyok-e?
A bánat: lélekben a keresztrefeszített Jézus elé térdelek – előtte bánom meg bűneimet, s az Ő megváltó erejében bízva hiszem, hogy egészen újat kezdhetek Vele.
Az erősfogadás: hittel kérem a Szentlelket, hogy tegyen szentté. Megígérem, hogy meg akarok tenni
mindent ezért – s megtervezem, miben kell előrelépnem a következő gyónásig (konkrét elhatározás!).
Imádságos lélekkel lépj be gyónni (Gyónás előtt lehetőleg a kápolnában csendesülj el!)
A gyónásban az értünk meghalt és minket feltámasztani akaró Krisztus elé térdelj!
Mi volt az elhatározásod az utolsó gyónásban – hogyan sikerült megvalósítani?
Megvannak-e lelki életed keretei: elsősorban a komoly reggeli ima (elég időt szánsz-e rá, megtervezed-e minden reggel, hogy elhatározásodat hogyan fogod élni?);
és az esti ima igazi megnyugvás, megújulás-e Isten szeretetében?
Építed-e a szeretet kapcsolatát a rád bízottakkal (családban, iskolában, munkahelyen)?
 

A szentgyónás módja

Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:– Dicsértessék a Jézus Krisztus!  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
- Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el: Utoljára gyóntam: …….hónapja  (Ezután el kell mondani az utolsó szentgyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni esetleges kérdéseinket.)
(Végül, ha felsoroltuk a bűneinekt ezt mondjuk): Más bűnömre nem emlékszem.
Meghallgatjuk a gyóntató atya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt (amit majd meg kell csinálnunk).
Ezután újra megbánjuk bűneinket (Majd elmondjuk a bánatimát):
Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülöm. Ámen
Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Amen.
A feloldozás után a pap így szól: “Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.”
- Válaszod: “Mert örökké szeret minket.”
- Majd e szavakkal bocsát el: “Isten megbocsátotta bűneidet. Menj békével!”
- Válaszod: “Istennek legyen hála!”