Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
17:00
18:30
Fehérek temploma
Fehérek temploma: 05.01-09.30 között
Kisváci kápolna

V. Szent Pius pápa +1572


Antonio Ghislieri szegény szülők gyermekeként 1504-ben született egy piemonti kisvárosban, Boscóban. Tizennégy éves korában belépett Szent Domonkos rendjébe, ahol a Michele nevet kapta. Teológiai tanulmányainak befejeztével Bolognában 1528-ban pappá szentelték. Utána mint tanár és novíciusmester működött Padovában, majd prior volt Vigevanóban és Albában. Lombardiai tartományfőnökségének idején rettenthetetlen és kérlelhetetlen inkvizítornak mutatkozott a comói és bergamói egyházmegyékben. Ezek a püspökségek közvetlen szomszédai voltak Németországnak és Svájcnak, így különösen fenyegette őket az állandóan terjeszkedő hitújítás. Nem ritkán megesett, hogy a fölháborodott tömeg kődobálással fogadta vagy búcsúztatta. Elöljárói fölfigyeltek rá, és 1550-től Rómába rendelték szolgálatra. 1566. január 7-én választották pápává, hivatalát haláláig, 1572-ig töltötte be, a reformációt követő még meglehetősen viharos évek alatt.

Kifejezetten vezető egyéniség volt, már pápasága előtt is, domonkos szerzetesként fontos egyházi szolgálatokat látott el; nem volt személyválogató: a hit tisztaságát előbbre helyezte a személyeknél. Az Egyházat igyekezett megtisztítani a hivatali visszaélésektől (nepotizmus), küzdött az eretnekségek ellen. Megújította a papság életét, és az erkölcsi rend helyreállítása érdekében komoly intézkedéseket tett. A reformációt követő véres üldözések alatt felemelte szavát a katolikusok védelmében. De hírneve leginkább a Trentói zsinat liturgikus célkitűzéseinek megvalósításának köszönhető. Egységesítette a római, latin rítust, ennek eredményeképpen kiadta 1570-ben a római misekönyvet (Missale Romanum), amelyet ma tridenti rítusnak, ill. a római rítus rendkívüli formájának neveznek, és amelynek használatát XVI. Benedek pápa, bizonyos feltételek mellett, továbbra is engedélyezte. Ő adta ki az első katekizmust (Catechismus Romanus), és a megreformált breviáriumot (Breviarium Romanum).
V. Pius pápa kezdeményezésére jött létre a Szent Liga, mely a török túlerővel szemben 1571-ben Lepantónál csodás győzelmet aratott. A diadalt a Szent Szűznek tulajdonították. Ennek emlékére rendelte el Rózsafüzér Királynéja ünnepét. 1567-ben ő nyilvánította Aquinói Szent Tamást egyháztanítónak. V. Pius pápa ünnepe április 30-án van.Istenünk, ki Szent Pius pápát a hit védelmére és a liturgia megújítására választottad, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy eleven hittel és tevékeny szeretettel vegyünk részt misztériumaidban!