Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:00
18:30
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Napi Evangélium (Mt 11,11-15)

2017. december 14. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg!

Keresztelő Jánosról, az ő előfutáráról nagyon elismerő szavakkal nyilatkozik Jézus, amikor ezt mondja róla: „Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál.” Jézus elismerését, dicséretét az váltotta ki, hogy a Keresztelő teljesítette azt a küldetést, amit a mindenható Isten szánt neki, azaz előkészítette a nép körében a Megváltó jövetelét. János a Megváltó, a Messiás előhírnökeként lépett fel, mint az ószövetségi idők utolsó prófétája. Azt hirdette, hogy hamarosan beteljesedik a Messiás jövetelére vonatkozó isteni ígéret, amelyet Isten nem vont vissza, hanem időről időre prófétái által megerősített. János valóban próféta volt, aki figyelmeztette a népet: bűneik megvallásával készüljenek, mert eljött a megváltás ideje. Figyelmeztető szavait nem fenyegetésként értékelték, hanem felismerték benne Isten felszólítását.
Mindez nagy tanulságot hordoz. Az Egyház és szolgálattevői Krisztus megbízásából minden korban hirdetik a megtérés fontosságát. Ezzel nem az a szándékuk, hogy felesleges bűntudatot ébresszenek vagy azzal ijesztgessék az embereket, hogy milyen következményei lesznek bűneiknek. A megtérés hirdetése mindig arra irányul, hogy a bűnös felfedezze az irgalmas Istent. A megtérés hirdetése megmutatja tehát azt a lehetőséget, hogy az ember miként szabadulhat meg bűneitől.
(c) Horváth István Sándor

Jöjj el isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni erő és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erősítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél fel.